Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

pankejk
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaMonia94 Monia94
pankejk
8356 af4c
Reposted fromsouler souler viagdziejestola gdziejestola
pankejk
Reposted fromsowaaa sowaaa viaRios Rios
pankejk
8039 4778
pankejk
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viasmokingtime smokingtime
pankejk
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vialovelife lovelife
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viamodalna modalna
pankejk
3077 2f4e
pankejk
2095 0571
pankejk
6135 a329
pankejk
5111 415c
pankejk
pankejk
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
pankejk
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viapiehus piehus
pankejk
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
pankejk
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viapiehus piehus
pankejk
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)
Reposted frommoviequotes moviequotes viapiehus piehus
pankejk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl